La Guerra del Golfo una guerra hipocrita – 26.02.85 2ºParte